پلن طراحی اپلیکیشن

* برای مشاهده و مقایسه بهتر می توانید از لپ تاپ یا دستگاه هایی با صفحه نمایش بزرگ تر استفاده کنید

* برای طراحی اختصاصی با کارشناسان ما تماس بگیرید

برگشت
گرفتن مشاوره و ثبت سفارش
نوع اپلیکیشن پایه استاندارد حرفه ای
اپلیکیشن شرکتی از 4 میلیون تومان از 8 میلیون تومان از 25 میلیون تومان
اپلیکیشن خدماتی از 8 میلیون تومان از 20 میلیون تومان از 48 میلیون تومان
اپلیکیشن فروشگاهی از 15 میلیون تومان از 28 میلیون تومان از 95 میلیون تومان
اپلیکیشن مدیریتی از 20 میلیون تومان از 35 میلیون تومان از 105 میلیون تومان
سایر اپلیکیشن ها استعلام بگیرید استعلام بگیرید استعلام بگیرید